mulighetsstudie6

Kommunedelplan

Ansvar for det meste av planarbeidet, bl.a. utarbeide elevtallsprognoser for skoleområdene, vurdere skoleanleggenes egnethet/kapasitet/potensiale, anbefale pedagogisk baserte prinsipper for utforming av skoleanlegg i Lindås kommune (både bygninger og uteområder), vurdere og anbefale framtidig skolestruktur og nødvendige investeringstiltak.

Oppdrag:

Kommunedelplan for skule

Oppdragsgiver

Lindås kommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Anne Wergeland

Tidsrom

2009 - 2010