kapasitet og prognose Hannestad barneskole2

Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur

Ferdigstille arbeidet med Kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur 2015-2026 i Sarpsborg kommune.

Vurdering av kapasitet på skolene sammenholdt med elevtallsprognoser. Utarbeiding og vurdering av ulike konsepter for skolestruktur.

Behov for bygningsmessige tiltak (oppussing/rehabilitering/nybygg) og investeringskostnader. Modellering av konsekvenser for driftsutgiftene. Utarbeide plandokument.

Oppdrag:

Ferdigstilling av Kommundelplan for skolekapasitet og skolestruktur

Oppdragsgiver

Sarpsborg kommune

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen

Kontaktperson

Uno Bjørge Larsen

Tidsrom

2014