300610 skolebruk ute 85153e 10

Kartlegging av hotellbehov

En vurdering av hotellmarkedet i region vest (Sotra og Øygarden)

Vurdering av markedsgrunnlaget for et eventuell hotell i Sotra Kystby (Straume).

Vurdering av behovene gjennom tilgjengelig statistikkmateriale og markedsundersøkelse i VNR`s medlemsbase.

Quest-back undersøkelse til over 600 bedrifter.

Oppdrag:

Kartlegging av hotellbehov

Oppdragsgiver

Sartor Holding

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen 

Kontaktperson

Ernst Einarsen  

Tidsrom

2013