bilde3

Hovednett for sykkel i Haugesund og fastlands-Karmøy

Norconsult bistod Haugesund kommune med utarbeidelse av en plan for hovednett for sykkel som omfattet Haugesund kommune og fastlands-Karmøy.

Det ble utført en analyse av dagens situasjon, både med hensyn på den fysiske tilstanden på sykkelnettet og den faktiske sykkelbruken.

Dette dannet sammen med definering av hovedmålpunkt grunnlaget for å komme frem til et hovednett for sykkel i Haugesund og på fastlands-Karmøy.

Planleggingen av et hovednett for sykkel i Haugesund og på fastlands-Karmøy hadde utgangspunkt i syklistenes behov og forutsetninger.

I prosjektet ble det gjennomført en kreativ workshop hvor ulike interessegrupper og representanter fra kommunen deltok på.

Oppdrag

Hovednett for sykkel i Haugesund og fastlands-Karmøy

Oppdragsgiver

Haugesund kommune

Oppdragsansvarlig

Lars Roald Kringeland (Haugesund-kontoret)

Kontaktperson

Camilla Hovland og Torgeir Hellesen

Tidsrom

2014 - pågår