Forslag til bilde mulighetsstudier17

Horten videregående skole – mulighetsstudie for lokaliseringsvalg

Horten videregående skole er i dag lokalisert på to skoler og skal nå sammeslåes. Horten kommune ønsker at den nye skolen lokaliseres i Lystlunden, som er Hortens store park- og idrettsområde. Horten kommune har planer om å etablere en ny stor idrettshall nær eksistrende Hortenshallen.

Mulighetstudiene skal belyse konsekvenser for området ved å etablere ny videregående skole og ny idrettshall med et samlet estimert BTA på 20 000m2. Studueneillustrerer og anbefaler en løsning basert på volumvurderinger, trafikale vurderinger og støy.

Mulighetstudien er utarbeidet for Vestfold fylkeskommune og i nær samarbeid med Horten kommune.

Oppdrag:

Horten vgs – mulighetsstudie for lokaliseringsvalg

Oppdragsgiver

Vestfold fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Sabine Klonk

Kontaktperson

Helen Rany Olsen

Tidsrom

2014