Capture23

Gjennomføring av barnehage- og skolebruksplanen

Norconsult fikk høsten 2011 oppdraget med å bistå Bergen kommune med gjennomføring av byggeprosjekter i kommunens barnehageplan og skolebruksplan.

Arbeidet har bestått i tidligfaseplanlegging og programmeringsprosesser med utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser, arealprogram og byggeprogram for vedtatte byggeprosjekter, samt utredninger av nye byggeprosjekter og midlertidige løsninger for skoler og barnehager med dårlig kapasitet.

I alle byggeprosjekter som vi har programmert, har vi på vegne av Byrådsavdeling for barnehage og skole hatt en brukerkoordinatorrolle i prosjekterings- og byggefasen.

Innenfor barnehagesektoren fikk vi oppgaven med å lede oppstart av en prosjektorganisering av byggeprosjektene i påvente av ansettelser i kommunen.

Oppdrag:

Gjennomføring av barnehage- og skolebruksplanen

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Merete Bogen

Tidsrom

2011 - pågår