areal2

Funksjons- og arealprogram

Prosjektredaktør for utarbeidelse av standard funksjons- og arealprogram for barnehager og skoler i Trondheim kommune. Lede brukerprosesser og bygge nettverk i arbeidet.

Oppdrag

Standard funksjons- og arealprogram

Oppdragsgiver

Trondheim kommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Kari Overvik

Tidsrom

2013 - pågår