modell skisseprosjekt10

Funksjons- og arealprogram for Justvik skole OPS

Bistand i arbeidet med funksjons- og arealprogram for Justvik skole OPS.Skolen planlegges for 260 elever.

Gjennomføring av brukerprosesser og utforming av funksjons- og arealprogram. Funksjons- og arealprogrammet inneholder veiledende nettoarealprogram, beskrivelse av generelle krav til utforming, pedagogiske føringer for utforming, samt beskrivelse av funksjoner og sammenhenger i anlegget.

Norconsult bistod også i utarbeidelse av utkast til bestilling av fast inventar.

Oppdrag

Rom- og funksjonsprogram for Justvik skole OPS

Oppdragsgiver

Kristiansand kommune. Underkonsulent for Amtedal og Hansen Arkitektkontor.

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen

Kontaktperson

Svein Tore Kvernes i Kristiansand kommune

Tidsrom

2015