areal45
modell skisseprosjekt13

Funksjons- og arealprogram

Utarbeidelse av byggeprogram for Stranda skule som en integrert del av totalentreprise.

Enkel mulighetsstudie av utvidelsesmuligheter for Skogsvåg skule med arealanalyse og kapasitetsmessige vurderinger.  

Oppdrag:

Funksjons- og arealprogram - Skogsvåg skole

Oppdragsgiver

Sund kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Jon Erik Egeland

Tidsrom

2010