areal48
modell skisseprosjekt32

Konkurransegrunnlag for totalentreprise

Utarbeidelse av byggeprogram for Stranda skule som en integrert del av totalentreprise.

Enkel mulighetsstudie av utvidelsesmuligheter for Skogsvåg skule med arealanalyse og kapasitetsmessige vurderinger.

Oppdrag:

konkurransegrunnlag for totalentreprise - Stranda skule

Oppdragsgiver

Sund kommune

Oppdragsansvarlig

Olav Ytre-Arne

Kontaktperson

Jon Erik Egeland

Tidsrom

2010 - 2012