areal43

Funksjons- og arealprogram

Utarbeide funksjons- og arealprogram med økonomiske vurderinger for Trollvik skole. Dette er en liten kombinert 1-10 skole.

Pedagogiske prosesser/medvirkning.

Oppdrag

Funksjons- og arealprogram - Trollvik skole

Oppdragsgiver

Kåfjord kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Oppvekstsjef Anita Lervoll

Tidsrom

2013