modell skisseprosjekt30

Funksjons- og arealprogram

Utarbeide funksjons- og arealprogram med økonomiske vurderinger for Trollvik skole. Dette er en liten kombinert 1-10 skole.

Pedagogiske prosesser/medvirkning.

Oppdrag

Funksjons- og arealprogram - Trollvik skole

Oppdragsgiver

Kåfjord kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen 

Kontaktperson

Oppvekstsjef Anita Lervoll 

Tidsrom

2013