areal42

Funksjons- og arealprogram

Utarbeidelse av funksjons- og arealprogram som inngår som et av flere kravdokument i realiseringen av en felles ungdomsskole i Kongsvinger.

Programmet er basert på brukerprosesser og er utarbeidet etter føringer fra pedagogisk personale og kommunens øvrige ledelse.

Oppdrag

Funksjons- og arealprogram - Ny ungdomsskole for 720 elever

Oppdragsgiver

Kongsvinger kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Hilde Nygaard

Tidsrom

2013