Mulighetstudier4

Utviklingsmuligheter

Utviklingsmuligheter for en stor 1-10 skole og en mindre barneskole. Funksjons- og arealprogram, tilstandsanalyse (Førdekontoret) og presentasjon/vurdering av utbyggingsalternativer.

Oppdrag:

Funksjons- og arealprogram

Oppdragsgiver

Naustdal kommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Trine Falkenstein

Tidsrom

2009