Strindheim skole3

Evaluering og standardisering av skoleanlegg

Pilotutprøving av metodikk for evaluering av skoleanleggs funksjon og estetikk. 

Vurdering av evalueringsmetodikken.

Utarbeidelse av standard byggeprogram med arealprogram for alle grunnskoler i Oslo. 

Byggeprogram vedtatt i Bystyret i 2010

Oppdrag:

Evaluering og standardisering av skoleanlegg 

Oppdragsgiver

Utdanningsetaten i Oslo kommune 

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem 

Kontaktperson

Harald Øvland 

Tidsrom

2010