Forslag til bilde mulighetsstudier9

Evaluering av skoleanlegg

I november 2014 ble Norconsult engasjert av Oslo kommune for å gjennomføre internevaluering av skoleanlegg. Fokusområder er funksjonelle og estetiske sider ved den fysiske utformingen.

Metoder som er benyttet i evalueringen er spørreskjemaer og gåturmetoden.

Norconsult har utarbeidet evalueringsrapporter for hvert skoleanlegg som er evaluert.

 

 

Oppdrag

Evaluering av skoleanlegg

Oppdragsgiver

Utdanningsetaten i Oslo kommune

Oppdragsansvarlig

Siv Marit Stavem

Kontaktperson

Bjørg Novang

Tidsrom

2014-15