mulighetsstudie8

Etablering av nytt «Frisksenter» - alternative løsninger

Utredning med vekt på arealbehov, alternative løsninger og tjenesteutvikling for 4 utvalgte kommunale helsetjenester.

Fokus på samlokalisering og sambrukspotensial.

Oppdrag:

Utredningsrapport

Oppdragsgiver

Naustdal kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Rådgiver Kjell Skaflestad

Tidsrom

2013