300610 skolebruk ute 85153e 10

Energi- og klimaplanlegging

Utarbeidet flere energi- og klimaplaner for offentlige kunder i Hordaland.

Oppdrag:

Energi- og klimaplanlegging

Oppdragsgiver

Flere kommuner

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen 

Kontaktperson

Utviklingssjef Matti Torgersen

Tidsrom

2013