Struktur Voss 15

Elevkapasitet, elevtalsprognoser og skolestruktur

Vurdering av alternative og bærekraftige skolestrukturer i et langsiktig planperspektiv.

Lage elevtallsprognoser for skoleområdene, vurdere kapasitet og egnethet til eksisterende anlegg og anbefale strukturtiltak og bygningsmessige tiltak.

 

Oppdrag:

Elevkapasitet, elevtalsprognoser og skolestruktur

Oppdragsgiver

Fjell kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Hanna Gjesdal

Tidsrom

2012