Struktur Voss 16

Elevkapasitet, elevtalsprognosar og skulestruktur

Vurdering av alternative og berekraftige skulestrukturar i eit langsiktig planperspektiv.

Lage elevtallsprognoser for skoleområdene, vurdere kapasitet og egnethet til eksisterende anlegg og anbefale strukturtiltak og bygningsmessige tiltak.

Oppdrag

Skolestrukturutredning

Oppdragsgiver

Fjell kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Hanna Gjesdal

Tidsrom

2012