Struktur Voss 17

Elevkapasitet, elevtalsprognoser og skolestruktur

Vurdering av alternative og bærekraftige skolestrukturer i et langsiktig planperspektiv.

Lage elevtallsprognoser for skoleområdene, vurdere kapasitet og egnethet til eksisterende anlegg og anbefale strukturtiltak og bygningsmessige tiltak.

 

 

Oppdrag:

Elevkapasitet, elevtalsprognoser og skolestruktur

Oppdragsgiver

Fjell kommune 

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen 

Kontaktperson

Hanna Gjesdal 

Tidsrom

2012