Elevtallsprognoser11

Elev- og barnetallsprognoser

Norconsult har på oppdrag fra Byrådsavdeling for barnehage- og skole bearbeidet Bergen kommunes egen befolkningsprognose til prognoser for førskolebarn i barnehageområder og elevtallsprognoser for alle skolene i kommunen. Vi har laget rapporter med tekst, tabeller og figurer som legges til grunn for utredninger av barnehage- og skolebehov i ulike deler av kommunen. Figurene viser forventet og historisk utvikling for ulike alders- og klassetrinn på alle skoler, barnehageområder, bydeler og hele kommunen, samt sammenligninger med tidligere prognoser.

For å lage best mulige elevtallsprognoser er kommunens befolkningsprognose bearbeidet ved å justere tallene for faktiske elever ved skolene (ikke alle bosatte barn velger å gå på nærskolen), endringer i opptaksområder og forventet avgang til private skoler (ca 1500 elever). I figurene er også kapasiteten til skolene vist.

Norconsult gjorde en tilsvarende bearbeiding i 2010 og har også laget prognoser for kommunen flere ganger tidligere.

Oppdrag:

Elev- og barnetallsprognoser

Oppdragsgiver

Bergen kommune 

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne 

Kontaktperson

Merete Bogen 

Tidsrom

2013