modell skisseprosjekt29

Byggeprogram

Høsten 2013 har Norconsult bistått Fauske kommune med utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogram for en ny 1 – 10 skole med spesialpedagogisk avdeling.

Rom- og funksjonsprogrammet er et resultat av brukermøter mellom Norconsult og skolens ansatte, driftspersonell og renholdspersonell. I møtene kom brukerne med informasjon om hvilke aktiviteter og oppgaver de gjorde i løpet av arbeidsuken.

På bakgrunn av denne informasjonen utformet Norconsult rom- og funksjonsprogrammet for nye Vestmyra skole.

Programmet inneholder omtale av rammebetingelsene, dimensjoneringsgrunnlaget, gjeldene lover og forskrifter, og generelle krav til utformingen som planløsning, arkitektonisk uttrykk og tekniske løsninger.

Videre beskrives de ulike arealkategoriene som generelle læringsareal, spesialisert læringsareal, areal for drift og renhold, spesialpedagogisk avdeling og personalfunksjonene.

Uteområde til nye Vestmyra skole skal være et samlende utendørs nærmiljøanlegg for hele kommunen, og i den forbindelse ble det avholdt en workshop hvor aktører fra folkehelseavdelingen i Nordland fylkeskommune, Salten friluftsråd, Valnesfjord helsesportsenter og Bjørbekk og Lindheim AS landskapsarkitekter holdt innlegg. Innholdet i workshopen ble tatt med inn i funksjonsbeskrivelsen av uteområdet.

Oppdrag

Byggeprogram - Vestmyra skole

Oppdragsgiver

Fauske kommune

Oppdragsansvarlig

Ole-Martin Hartløfsen

Kontaktperson

Evald Solbakken

Tidsrom

2013