modell skisseprosjekt21

Byggeprogram

Lage byggeprogram for ombygging av Eggedal og Nerstad skoler i Sigdal kommune. Bistå i pedagogiske utviklingsprosesser i skolene. Rådgivning ifm offentlige anskaffelser. Lage konkurranseprogram for innkjøp av prosjekteringstjenester og bistand ifm evaluering av tilbud. Rådgivning ifm modeller for å gjennomføre prosjektene.

Oppdrag:

Byggeprogram - Eggedal og Nerstad skoler 

Oppdragsgiver

Sigdal kommune 

Oppdragsansvarlig

Olav Ytre-Arne 

Kontaktperson

Kari Anita Brendskag 

Tidsrom

2008 - 2010