modell skisseprosjekt18

Byggeprogram

Utarbeide byggeprogram inkl arealprogram og funksjonsprogram, samt teknisk tilstandsanalyse for en ungdomsskole med 360 elever.

Pedagogisk utviklingsprosesser er gjennomført som del av byggeprogramarbeidet.

Teknisk tilstandsanalyse inkl  kartlegging av miljøfarlige stoffer i bygget.

Oppdrag:

Byggeprogram - Melvold ungdomsskole

Oppdragsgiver

Sørum kommunale eiendomsselskap KF

Oppdragsansvarlig

Olav Ytre-Arbe

Kontaktperson

Isabel von Klitzing

Tidsrom

2009 - 2010