modell skisseprosjekt17

Byggeprogram

Utarbeide byggeprogram inkl arealprogram og funksjonsprogram, samt teknisk tilstandsanalyse for en ungdomsskole med 360 elever.

Pedagogisk utviklingsprosesser er gjennomført som del av byggeprogramarbeidet.

Teknisk tilstandsanalyse inkl  kartlegging av miljøfarlige stoffer i bygget.

Oppdrag:

Byggeprogram - Melvold ungdomsskole 

Oppdragsgiver

Sørum kommunale eiendomsselskap KF 

Oppdragsansvarlig

Olav Ytre-Arne 

Kontaktperson

Isabel von Klitzing 

Tidsrom

2009 - 2010