Elevtallsprognoser14

Befolkningsprognoser

Utarbeidelse av prognoser for skoler og skoleområder i Drammen kommune basert på befolkningsdata pr. 1.1.2010, forventet boligbygging og utvikling i demografiske faktorer.

Utrede kapasitet- og utbyggingsbehov for barnehageplasser.

Oppdrag:

Befolknings, elev- og barnetallsprognoser, samt utredning av barnehagebehov

Oppdragsgiver

Drammen kommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Anne Sofie Portaas

Tidsrom

2010