Elevtallsprognoser18

Befolkningsprognoser

Lage barnetalls- og elevtallsprognoser for skoleområdene.

Vurdere kapasitet og egnethet til eksisterende anlegg og anbefale strukturtiltak og bygningsmessige tiltak.

Oppdrag:

Befolkningsprognoser

Oppdragsgiver

Fet kommune

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen

Kontaktperson

Vigdis Tvete

Tidsrom

2009