Befolkningsprognoser

Lage barnetalls- og elevtallsprognoser for skoleområdene.

Vurdere kapasitet og egnethet til eksisterende anlegg og anbefale strukturtiltak og bygningsmessige tiltak.

Oppdrag:

Befolkningsprognoser 

Oppdragsgiver

Fet kommune

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen 

Kontaktperson

Vigdis Tvete 

Tidsrom

2009