Elevtallsprognoser9

Befolkningsprognose og kapasitetsvurdering

Vurdere skoleanleggene i kommunen i forhold til pedagogisk egnethet, funksjonalitet og kapasitet. Utarbeide elevtallsprognoser for skoleområdene.

Oppdrag:

Elevtallsprognose og kapasitetsvuredringer

Oppdragsgiver

Strand kommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Marianne Skogerbø

Tidsrom

2012