Elevtallsprognoser7

Befolkningsprognose og kapasitetsvurdering

Vurdere skoleanleggene i kommunen i forhold til pedagogisk egnethet, funksjonalitet og kapasitet. Utarbeide elevtallsprognoser for skoleområdene.

 

 

Oppdrag:

Elevtallsprognose og kapasitetsvuredringer 

Oppdragsgiver

Strand kommune 

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne 

Kontaktperson

Marianne Skogerbø 

Tidsrom

2012