Alstahaug6

Barnehagebruksplan

Oppdraget omfatter: 

  • Vurdere barnehagebygningenes kapasitet og funksjonalitet
  • Utarbeide veiledende arealnormer  
  • Vurdere bygningsmessige tiltak og behov (overordnet vurdering)
  • Vurdere strukturelle tiltak 

Oppdrag

Barnehagebruksplan

Oppdragsgiver

Hemne kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Svein Forren

Tidsrom

2017