skolestruktur3

Barnehage- og skolestrukturutredning Stjørdal kommune

Norconsult utførte en mulighetsstudie for å konsekvensvurdere alternative skole- og barnehagestrukturer i kommunen.

Rapportene fokuserte på skole- og barnehagekapasitet, utbyggingsbehov og konsekvenser. Konsekvensvurderingene innebar også vurderinger av samfunnsmessige konsekvenser, samt økonomiske analyser og kostnadsoverslag. Det ble utarbeidet en egen arealnorm for Stjørdal kommune. 

Oppdrag:

Barnehage- og skolestrukturutredning 

Oppdragsgiver

Stjørdal kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Toralf Asphaug

Tidsrom

2016