skolestruktur5

Barnehage- og skolestrukturutredning Sørum kommune

Utarbeidelse av mulighetsstudie for fremtidige barnehage- og skolestrukturer med vekt på samfunnskonsekvenser og økonomiske forskjeller mellom konseptene. Gjennomgang av hvert enkelt skoleanlegg med vurdering av kapasitet og funksjonalitet – sammenholdt med tekniske tilstandsvurderinger.

Bearbeide førskole- og elevtallsprognoser for hvert enkelt skole- og barnehageområde i perioden 2016 – 2032. 

Oppdrag:

Barnehage- og skolestrukturutredning 

Oppdragsgiver

Sørum kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Ivar Bø

Tidsrom

2016-2017