300610 skolebruk ute 85153e 28

Barnehage- og skolebruksplan

Utarbeide barnehage- og skolebruksplan for Vågsøy kommune. Gjennomgang av alle anlegg og momenter som påvirker strukturen, med påfølgende forslag til strukturendringer og bygningsmessige tiltak.

Oppdrag:

Barnehage- og skolebruksplan

Oppdragsgiver

Vågsøy kommune

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen

Kontaktperson

Tone Holvik

Tidsrom

2012