300610 skolebruk ute 85153e 27

Barnehage- og skolebruksplan

Utarbeide barnehage- og skolebruksplan for Vågsøy kommune. Gjennomgang av alle anlegg og momenter som påvirker strukturen, med påfølgende forslag til strukturendringer og bygningsmessige tiltak.

Oppdrag:

Barnehage- og skolebruksplan 

Oppdragsgiver

Vågsøy kommune 

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen 

Kontaktperson

Tone Holvik 

Tidsrom

2012