300610 skolebruk ute 85153e 20

Barnehage- og skolestrukturutredning

Oppdraget omfatter:

  • Utarbeide barne- og elevtallsprognoser
  • Vurdere skolebygningenes kapasitet og funksjonalitet
  • Utarbeide veiledende arealnormer  
  • Vurdere bygningsmessige tiltak og behov (overordnet vurdering)
  • Foreslå strukturelle tiltak 

Oppdrag:

Barnehage- og skolestrukturutredning 

Oppdragsgiver

Vik kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Geir Svendsen

Tidsrom

2016 - 2017