300610 skolebruk ute 85153e 34

Barnehage- og skolebruksplan

Utarbeide barnehage- og skolebruksplan for Øksnes kommune. Lage elevtallsprognoser for skoleområdene, vurdere kapasitet og egnethet til eksisterende anlegg og anbefale strukturtiltak og bygningsmessige tiltak.

Oppdrag:

Barnehage- og skolebruksplan

Oppdragsgiver

Øksnes kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Erland Elvenes

Tidsrom

2012