300610 skolebruk ute 85153e 33

Barnehage- og skolebruksplan

Utarbeide barnehage- og skolebruksplan for Øksnes kommune. Lage elevtallsprognoser for skoleområdene, vurdere kapasitet og egnethet til eksisterende anlegg og anbefale strukturtiltak og bygningsmessige tiltak.

 

Oppdrag:

Barnehage- og skolebruksplan 

Oppdragsgiver

Øksnes kommune 

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen 

Kontaktperson

Erland Elvenes 

Tidsrom

2012