300610 skolebruk ute 85153e 31

Utredning av struktur for oppvekstfeltet

Utarbeide rapport med vektlegging på sentrale forutsetninger som oppvekstkvalitet og økonomi.

Vurdere kapasitet og egnethet for eksisterende barnehage- og skoleanlegg og anbefale strukturtiltak og bygningsmessige tiltak. 

Norconsult ledet arbeidsgruppe som del av utredningen, og gjennomførte blant annet SWOT-analyse.

Oppdrag:

Utredning av struktur for oppvekstfeltet

Oppdragsgiver

Malvik kommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Eiliv Elden

Tidsrom

2012 - 2013