300610 skolebruk ute 85153e 40

Barnehage- og skolebehovsplan

Lage barnehage- og skolebehovsplan for Frøya kommune.

Gjennomgang av alle anlegg og momenter som påvirker strukturen, med påfølgende forslag til strukturendringer og bygningsmessige tiltak, samt utarbeide prognoser.

Oppdrag:

Barnehage- og skolebehovsplan

Oppdragsgiver

Frøya kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Per Gundersen

Tidsrom

2011 - 2012