300610 skolebruk ute 85153e 37

Barnehage- og skolebehovsplan

Lage barnehage- og skolebehovsplan for Frøya kommune.

Gjennomgang av alle anlegg og momenter som påvirker strukturen, med påfølgende forslag til strukturendringer og bygningsmessige tiltak, samt utarbeide prognoser

Oppdrag:

Barnehage- og skolebehovsplan

Oppdragsgiver

Frøya kommune 

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen 

Kontaktperson

Per Gundersen 

Tidsrom

2011 - 2012