skolestruktur9

Barnehage- og skolebehovsanalyse

Oppdraget omfatter:

  • Utarbeide barne- og elevtallsprognoser
  • Vurdere barnehage- og skolebygningenes kapasitet og funksjonalitet
  • Utarbeide veiledende arealnormer for barnehage og skole 
  • Vurdere bygningsmessige tiltak og behov (overordnet vurdering)
  • Foreslå strukturelle tiltak 

Oppdrag

Barnehage- og skolebehovsanalyse 

Oppdragsgiver

Modum kommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Kjetil Gulsrud Lundemoen 

Tidsrom

2017-2018