skolestruktur4

Barnehage- og skolebehovsanalyse Ringerike kommune

Utarbeidelse av barnehage - og skolebehovsanalyse for perioden 2016-2030.

Norconsult utarbeidet ny befolkningsprognose for kommunen – basert på et omforent boligbyggeprogram som ble utarbeidet i lag med kommunen.

Analysen fokuserte på kapasitets- og utbyggingsbehov med investeringskostnader for grunnskole og barnehage – med videreføring av dagens struktur- og lokaliseringer av skoler og barnehager.

Norconsult vurderte kapasitet og funksjonalitet ved hvert skoleanlegg. 

Oppdrag:

Barnehage- og skolebehovsanalyse 

Oppdragsgiver

Ringerike kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Magnar Ågotnes

Tidsrom

2016