Morkvedbukta

Areal- og funksjonsprogrammering Mørkvedbukta skole og Mørkvedbukta barnehage

Lede brukerprosesser for utvikling av areal- og funksjonsbeskrivelser og for utvikling av pedagogisk plattform og verdisyn.

Oppdrag

Programmering av barnehage og skole

Oppdragsgiver

Bodø kommune

Oppdragsansvarlig

Siv Stavem

Kontaktperson

Hedvig Pedersen Holm

Tidsrom

2017