Struktur Voss 46

Alternativ organisering av barneskolene

Strukturutredning med vekt på økonomiske, sosiale og pedagogiske vurderinger.

Konsekvensvurdering av alternative endringer i barneskolene sine opptaksområder med særlig fokus på elevtallsutvikling, økonomi og vurderinger knyttet til pedagogiske moment i tilknytning med alternative strukturmodeller på barnetrinnet.

 

Oppdrag

Alternativ organisering av barneskolene

Oppdragsgiver

Osterøy kommune

Oppdragsansvarlig

Terje Gregersen

Kontaktperson

Skole- og kultursjef Ivar Sandgren

Tidsrom

2013