areal51

Ålesundstrukturen

Møre og Romsdal fylkeskommune skal i henhold til vedtatt utviklingsplan bygge ut Fagerlia vgs., Spjelkavik vgs. og Borgund vgs., samt bygge en ny skole på Sørsida i Ålesund sentrum.

Utbyggingen av skolene vil foregå i flere byggetrinn, og målet er å sikre god nok kapasitet til en forventet elevtallsøkning i Ålesundsregionen.

Norconsult er engasjert av fylkeskommunen som programmeringsarkitekt for utbyggingsprosjektene med ansvar for å utarbeide funksjons- og arealprogram som en del av byggeprogrammet for de aktuelle prosjektene.

Prosjektene omfatter også kulturskolelokaler til Ålesund kommune, idrettshall og et samlokalisert tannhelsesenter.

Programmeringen skjer i tett samarbeid med representanter for fylkeskommunen og brukerne. Programmeringsverktøyet er dRofus.

Oppdrag

Ålesundstrukturen

Oppdragsgiver

Møre og Romsdal fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Bjørn Erik Hjellset

Tidsrom

2014 -