Strindheim skole

Vurdering av barnehager og skoler

I forbindelse med behovsplanlegging, strukturutredninger eller ved utvidelses- og ombyggingsprosjekter er det viktig å gjennomgå og vurdere eksisterende barnehage- og skoleanlegg. Grunnlagsinformasjon fra eier og brukere bør innhentes og vurderingen bør gjøres av et tverrfaglig team med både pedagogisk, planfaglig og gjerne også arkitektfaglig kompetanse.

Hensikten med gjennomgangen vil være å definere anleggenes kapasitet, tilstand, egnethet og potensiale/begrensninger for videre utvikling, både hva gjelder bygninger og uteområder. Det er viktig å vite hva en har før en eventuelt planlegger endringer!

Gjennom vårt mangeårige ansvar for den nasjonale rådgivingstjenesten for barnehage- og skoleanlegg, og arbeid med planer, utredninger og konkrete byggeprosjekter over hele landet, har vi opparbeidet en stor referansebase og en unik kunnskap om alle krav som stilles til et godt barnehage- og skoleanlegg. For referanseprosjekter, se menyen til høyre.

Endre Ljones

Avdelingsleder
M: +47 909 82 551
endre.ljones@norconsult.com