Struktur Voss 2

Struktur- og konseptvalgutredninger

Utredningene vurderer og analyserer behovene for framtidige endringer i barnehage- og/eller skolestrukturen i et avgrenset geografisk område som en bydel, kommune eller et fylke. Utredningene kan stå på egne bein eller inngå som en del av barnehage- og skolebruksplaner.

Aktuelle alternative strukturer eller konseptvalg konsekvensvurderes med utgangspunkt i ulike parametere som f.eks. barne- og elevtallsutvikling, pedagogikk, driftsøkonomi og investeringsbehov, eie eller leie lokaler, skolestørrelse, reisetid, geografi og forventet samfunnsutvikling.

Vårt hovedmål med slike utredninger er å sikre at kommuner og fylker får et best mulig grunnlag for sine politiske beslutninger. Dette får vi til ved å involvere brukere og eiere i informasjonsinnhenting og kvalitetssikring av analyser underveis i arbeidet.

For våre referanseprosjekter, se menyen til høyre. 

Endre Ljones

Avdelingsleder
M: +47 909 82 551
endre.ljones@norconsult.com

 

 

Dan Lysne

Senior skoleplanlegger
M: +47 454 04 504
dan-asgeir.lysne@norconsult.com