Forslag til bilde mulighetsstudier

Mulighetsstudier og utviklingsplaner

I tidlige faser av et prosjekt har ofte oppdragsgiver behov for å vurdere ulike alternative løsninger for den aktuelle problemstilling.

En mulighetsstudie kartlegger et områdes kvaliteter og verdier, og peker på områdets styrker og muligheter for utvikling og arealdisponering slik at oppdragsgiver har flere valg før en bestemmer seg for veien videre.

En slik studie kan være nyttig å ha for å danne seg et bilde av ulike løsninger for et anlegg eller bygg. I samarbeid med oppdragsgiver og brukere kan vi finne strategiske grep og utvikle ideer for området.

For referanseprosjekter, se menyen til høyre.

Olav Ytre-Arne

Sivilarkitekt MNAL, seniorplanlegger
M: +47 454 04 508
Olav.Ytre-arne@norconsult.com